زمان تقریبی
٧٥ روزکاری
 • ثبت شرکت
 • کد اقتصادی
 • نظام جامع مالیاتی
 • پیش ثبت نام ارزش افزوده
 • ثبت نام نهایی تشکیل پرونده
بیشتر بدانید
زمان تقریبی
٣٥ روز کاری
 • کارت بازرگانی
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • ثبت نام کد اقتصادی
 • دریافت مفاصا ١٨٦
 • مشاوره حقوقی تنظیم اجاره نامه
بیشتر بدانید
زمان تقریبی
حداقل ٣٠ روزکاری
 • ثبت برند و علامت تجاری
 • طراحی پکیج های تبلیغاتی
 • ارائه بسته های تبلیغاتی با توجه به نیاز مشتری
بیشتر بدانید
زمان تقریبی
حداقل ٣٠ روزکاری
 • ثبت شرکت
 • کد اقتصادی
 • ارزش افزوده
 • انجام امورحسابداری یک سال عاطی
بیشتر بدانید

برخی از مشتریان ما

برخی نمونه کارهای ثبت شرکت بنیان که در گذشته تا کنون اقدام به ثبت نموده است این قسمت ارایه گردیده است . امید آنست تا با ارایه خدمات بهتر رضایت شما سروران را هرچه بیشتر بدست آوریم.

سایر خدمات