1-1 خدمات مالی و حسابداری
1-2 ثبت نام ارزش افزوده
1-3 ثبت نام کد اقتصادی ( طرح جامع مالیاتی )
1-4 دریافت گواهی ارزش افزوده
1-5 گزارش خرید و فروش فصلی ( ماده 169 مکرر )
1-6 تحریر دفاتر
1-7 تنظیم لایحه دفاعی ( شرکت در کمیسیون )
1-8 تهیه صورت مالی
1-9 اظهارنامه فصلی ارزش افزوده
1-10 اظهارنامه عملکرد سالیانه
1-11 تهیه دفاتر قانونی
- مالیات و عوارض ارزش افزوده از مهر سال 1387با ضرایب اعلام شده قابل اجرا می باشند
- سال 1387 مالیات 1.5% و عوارض 1.5 % در مجموع 3%
- سال 1388 مالیات 1.5 % و عوارض 1.5 % در مجموع 3%
- سال 1389 مالیات 1.5 % و عوارض 1.5% در مجموع 3%
- سال 1390 مالیات 2.2% و عوارض 1.8% در مجموع 4%
- سال 1391 مالیات 2.9 % و عوارض 2.1 % در مجموع 5%
- سال 1392 مالیات 3.6% و عوارض 2.4 % در مجموع 6%
- سال 1393 مالیات 5.3% و عوارض 2.7% در مجموع 8%
- سال 1394 مالیات 6 % و عوارض 3 % در مجموع 9 %
- سال 1395 مالیات 6 % و عوارض 3 % در مجموع 9 %

- بر اساس تشخیص سازمان امور مالیاتی شرکتها و اشخاص حقیقی بنا به نوع فعالیت و درآمد دسته بندی شده و جزء مشمولین این قانون قرارگرفتند

- ماده 12 قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به معافیت مالیاتی در این سازمان می باشد که شامل فعالیتهای ذیل میباشد :

1 – محصولات کشاورزی فرآوری نشده
2- دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل و نوغان
3- انواع کود و سم و بذر و نهال
4- غلات و لبنیات و گوشت و قند و شکر و شیر خشک مخصوص کودکان
5- کالاهای اهدایی به ادارات و سازمانها که به تایید اداره مالیات و حوزه علمیه رسیده باشد
6- کالاهای همراه مسافر که جنبه استفاده شخصی داشته باشد
7 انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی ( انسانی و حیوانی و گیاهی )
8- خدمات بانکی و موسسات و صندوق قرض الحسنه و خدمات و معاملات بورس
9- اموال غیر منقول ( زمین و ساختمان )
10- کتاب و مطبوعات ودفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ
11- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق
12- فرش دستباف
13- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری ، جاده ای و ریلی و هوایی و دریایی
14- خوراک دام و طیور
15- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و وزارت دارایی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی باشد و تا شش ماه به تصویب هیات وزیران برسد
16- راهدار و تجهیزات هوایی و فرودگاه که به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت راه و ترابری و تایید هیات وزیران رسیده باشد
17- اقلام با مصرف صرفا" دفاعی و امنیتی که با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع دفاع و وزارت دارایی بوده و به تایید هیات وزیران رسیده باشد
1- دفاتر روزنامه و کل
2- تراز کل و معین قبل و بعد از سود و زیان
3- تراز کل و معین به تفکیک فصل
4- صورت ریز اموال خریداری شده
5- گردش مواد و کالا و آنالیز بهای تمام شده کالای ساخته شده
6- کپی از فاکتور فروش از اولین فاکتورو آخرین فاکتور هر فصل
7- کپی از فاکتورهای خرید که مشمول ارزش افزوده می باشند از هر فروشنده بطور نمونه یک برک کپی نیاز است
8- کارت بازرگانی شخص و یا شرکت
9- برگ سبز گمرکی
10- صورت حساب بانک تهیه و ارائه گردد
11- کپی از صفحه دفتر کل مربوط به سرفصل های مالیات و عوارض ارزش افزوده و خرید و فروش و اموال منقول
12- اظهارنامه عملکرد شرکت بانضمام برگ تشخیص و یا برگ قطعی صادرشده
13- قرارداد پیمان شرکت با سایر ادارات و سازمانها در قبال خدمات
توضیحات :
- تمامی شرکتها و موسسات در هر زمینه شغلی که فعالیت دارند بایستی دارای فاکتور خدمات / فروش با مشخصات کامل باشند
- در فاکتور فروش بایستی مشخصات خریدارو فروشنده بصورت کامل نوشته شود
- شرح خدمات بطور کامل در متن فاکتور قید گردد
- فاکتور بایستی بصورت چاپی و دو برگی وشماره سریال ملخی چاپ گردد
- فاکتور فروش ابطال شده ضمیمه فاکتور بعدی گردد
- دفاتر روزنامه و کل تحریر شده و نانویس
- اسناد حسابداری مطابق با دفاتر قانونی
- تراز کل و معین ومانده حسابهای معین و تفضیلی قبل و بعد سود و زیان
- بهای تمام شده و گردش مواد و آنالیز کالای ساخته شده
- فهرست 12 ماهه هزینه حقوق با قید تحویل خلاصه لیست و فیش واریزی مالیات حقوق
- جداول استهلاک
- صورتحسابهای بانکی
- صورت ریز درآمدها به همراه صورتحساب فروش و صورتوضعیت
- صورت ریز هزینه ها به تفکیک هر پروژه
- صورت ریز وام و تسهیلات دریافتی با محاسبه بهره وام و دفترچه پرداخت
- ارائه چهار دوره گزارش خرید و فروش فصلی
- ارائه چهار دوره اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده
- صورت ریز واردات و صادرات به همراه برگ سبز گمرکی
- ارائه کارت بازرگانی
- صورت ریز اموال خریداری شده
- صورت ریز اموال فروخته شده
- کپی از قرارداد پیمان به همراه شرح خدمات
- سند مالکیت و یا اجاره نامچه
- صورت ریز سرمایه گذاری در بورس
آیا می دانید جهت دریافت گواهی ارزش افزوده نیازمند تکمیل ثبت نام در طرح جامع مالیاتی می باشید؟
آیا می دانید شرکتها و موسسات می بایست پس از استقرار در مکان قانونی نسبت به تعیین حوزه بیمه تامین اجتماعی اقدام نمایند
آیا می دانید برای دریافت گواهی ارزش افزوده ، ثبت نام کد اقتصادی جدید و داشتن حوزه مالیاتی ارزش افزوده الزامی می باشد