کارت بازرگانی ، مجوزی است که دارنده آن چه شخص حقیقی باشد چه شخص حقوقی ، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات نماید .این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد ، حق العمل کاری در کمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.
شرایط صدور:
حداقل بیست ویک سال تمام- کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری/تولیدی به تأیید دو نفر از اعضای اتاق/مدرک مجوز تولید- داشتن محل کسب(متناسب با رشد فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری- داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهارنامه های ثبتی- داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانکها- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا مدرک فعالیت مجاز.
پیش نیازها:
داشتن کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی- داشتن پیش ثبت نام کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی- مفاصا حساب مالیاتی ماده186- پیش ثبت نام ارزش افزوده- گواهی حسن اعتبار بانکی- گواهی امضاء- گواهی عدم سوء پیشینه.
مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال می باشد. در حال حاضر با ایجاد زیر سیستم سامانه صدور کارت بازرگانی هوشمند ، جایگزینی کارت های دفترچه ای قدیمی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.ضمن اینکه در حال حاضر گمرکات کشور و سایر سازمان های ذیربط فقطط به وسیله کارت باززرگانی هوشمند احراز هویت نموده و عملیات های مربوطه را انجام خواهند داد.
مراحل تمدید کارت بازرگانی تا حدود زیادی همانند مراحل اخذ اولیه کارت بازرگانی می باشد.به این ترتیب که مدارکی چون حداقل مدرک دیپلم ، حداقل بیست و سه سال سن ، اجاره نامه ، مفاصا حساب دارایی ، حسن اعتبار بانکی ، گواهی عدم سوء پیشینه و کارت پایان خدمت یا معافی مورد نیاز می باشد.
نکته مهم در خصوص تمدید این می باشد که علاوه بر مدارک بالا نیاز به مفاصا حساب بیمه(در خصوص کارت های بازرگانی حقوقی ) و پرداخت مالیات یک در هزار و سه در هزار کارکرد سال قبل می باشد.
آیا می دانید در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است؟
در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است
آیا میدانید برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود؟؟