برند یا علامت تجاری دربرگیرنده نشانه هایی چون کلمه، حروف،ترسیمات، عکس،عدد ، تصویر و یا ترکیب آنها می باشد که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها متمایز کند.
استفاده انحصاری از علائم تجاری فقط برای افرادی که علامت خود را ثبت کرده باشند ، قانونی می باشد.
علائم تجاری ، قابلیت نقل و انتقال دارند و باید متناسب با مقررات قانون ثبت علا ئم تجاری و اختراعات ایران ثبت شوند.در صورتی که استفاده از علامت ثبت شده به دیگران داده شده باید در دفاتر مربوطه ثبت گردد.
هر علامت تجاری به مدت ده سال اعتبار ثبت دارد که قابل تجدید می باشد.
با تهیه مدارک زیر می توان اقدام به ثبت برند نمود:
اشخاص حقوقی
1. کپی مدارک شرکت (آگهی تاسیس ، هر نوع تغییرات (تغییر نام ، تغییر آدرس ، تغییر مدیرعامل شرکت )، روزنامه تاسیس و تغییرات)
2. کپی مجوز های شرکت (پروانه بهره برداری ، جواز تاسیس )(در صورت نداشتن مجوز بنام شرکت اگر رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به صورت شخصی داشته باشند قابل قبول برای ثبت می باشد.
3. کپی کارت بازرگانی ( بنام شرکت یا بنام مدیرعامل شرکت )
4. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت
5. یک نمونه از علامت مورد تقاضا ( در کادر 10 در 10 )
6. مهر شرکت
اشخاص حقیقی
1. کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
2. کپی جواز کسب یا مجوز فعالیت مرتبط در زمینه خدمات
3. کپی کارت بازرگانی
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
علامت ثبت شده در ظرف مدت ده سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداكثر ظرف ٦ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید در غیر این صورت علامت مذكور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود.
ذیلا روش تجدید علامت تجارتی بیان می شود:
١- متقاضی تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تكمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید.
٢- مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور را صادر و مدارك ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و كارشناس را تعیین می نماید.
٣- كارشناس پس از وصول مدارك ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و وفق روش توضیح داده شده در صفحات قبل متقاضی پس از پرداخت وجه به بانك ملی و ارائه فیش به حسابداری و ممهور شدن اظهارنامه به اداره مراجعه می نماید.
٤- اظهارنامه به اداره تسلیم شود مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می نماید و پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذكور امضا و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت خواهد شد.
٥- گواهی تجدید علامت صادر و پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وكیل قانونی او خواهد شد.
اعتراض به ثبت علامت تجارتی
در صورتی كه شخص آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی را در روزنامه رسمی مشاهده و یا به طرقی از وجود آن مطلع شود در حالی كه آن را علامت تجارتی خود می داند یا اینكه آن علامت را با علامت تجارتی خود به اندازه ای شبیه می داند كه باعث گردد مصرف كنندگان عادی
ثبت علامت تجاری می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.
آیا می دانید ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود؟!؟
یک علامت تجاری ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشد.